Eolas Costáisí Do Bhaill

A imreoir, a thusimitheoir agus a bhaill,

táimid fíorbhuíoch as ucht do chuid tacaíochta i mbliana agus muid ag súil leis an tacaíocht chéanna sa bhliain atá amach romhainn. Faigh thíos mar eolas dhuit liosta de na costáisí a bhíonn ar an gcumann ó cheann ceann na bliana.Bheadh muid buíoch dá dtabharfadh tú tacaíocht do lotto na Ceathrún Ruaidh i rith na bliana.

Le gach dea-mhéin,

Cumann peile na Ceathrún Ruaidh

Liosta Costáisí

 

 • Táille riartha Lotto
 • Ballraíocht
 • Scéim Cúitimh Imreoirí
 • Levy-Coiste Chontae na Gaillimhe
 • Levy Traenála
 • Levy Riaracháin
 • Levy Reiteoirí
 • Árachas Dilteanais Phoiblí
 • Árachas Maoin
 • Árachas don Champa Samhradh
 • Pá Campa Samhradh
 • Costáisí Comórtas Peile na Gaeltachta
 • Costáisí Physio agus Cogaslanna
 • Obráidí
 • Costáisí taisteal
 • Áiseanna imeartha Pháirc an Chathánaigh
 • Stór agus Seomra Traenála
 • Fearas don Pháirc
 • Geansaithe Peile
 • Fearas Traenála
 • Táillí Traenála
 • Soláistí
 • Cúrsaí Traenála
 • Trófaí agus boinn
 • Táillí agus costáisí banc