Cód Iompar Daoine Fásta

Coiste Peile na Ceathrún Ruaidh

 

Cód Iompar d’Imreoirí fásta:

Nóta: Ciallaíonn imreoir fásta imreoir atá ocht mbliana déag d’aois.

 • Déan do dhícheall agus imir de réir na rialacha.
 • Imir le foighid.
 • Is í an ghaeilge teanga an chumainn agus an cheantar. Labhraím i gconaí í agus beidh meas agam uirthi.
 • Is spórt foirne é an Pheil Ghaelach agus caithfidh tú có-oibriú le do thraenálaithe, imreoirí agus baill eile den Chlub.
 • Glac le cinneadh an réiteora. Is féidir le do chaiptaen nó do thraenálaí ceisteanna a chur.
 • Déan freastail ar chuile seisiún traenála.Déan teagmháil le do bhainisteoir muna féidir leat a bheith i láthair.
 • Cuimhnigh go bhfuil tú ag imirt ar do shon féin, ar son do chumann, do chlann agus an CLG.
 • Bí ullmhaithe i gceart i gcóir traenáil agus cluichí. Ná tar ag traenáil nó cluiche agus ól déanta agat. Caithfear an riail dhian seo a chur i bhfeidhm ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht na mbaill go léir.
 • Glacaim leis nach féidir liom imirt leis an gcumann go dtí go mbíonn an costas clárúcháin íoctha.

 

  • Glacaim leis nach féidir ach cúram fisiteiripe an chumainn a usáid le gortaithe agus go gcaithfear é a chur in iúl do bhainisteoir an fhoireann sula ndéanfar coinne. Íocfaidh an t-imreoir féin an táille leis an bhfisiteiripeoir agus aisíocfaidh an cumann an t-airgead leis an imreoir. Chun an aisíoc seo a fháil, caithfidh an t-imreoir an admháil a thabhairt don chisteoir(0879024540) laistigh de choicís ó dáta an choinne. Ag aon ocáid a dhéantar coinne le fisiteirpeoir, caithfear an bainisteoir a bheith ar an eolas faoi fiú amháin más coinnithe leanúnach iad.
  •  
 • Tabhachtacht:Tuigim nach n-íocfaidh CLG na Ceathrún Ruaidh aon chostaisí ospidéil/leighis/fiaclóra muna bhfuil na foirmeacha cuí árachas líonta amach agam taobh istigh de 30 lá. Tá an freagracht go h-iomlán ar an t-imreoir é seo a chuinntiú.Tá an fhoirm árachais le fáil ó 0861050970.   

 

 •  
 • Glacaim go bhfuil mé freagrach as mo iompar le CLG na Ceathrún Ruaidh agus má sháraim an Cód Iompar is féidir é sin a cheartú trí chéimeanna an Pholasaí Iompar.
 •  
Síniú an imreoir:

 

              Dáta: